Meranie cukru

meranie cukru

Diabetes mellitus 2. typu (DM2T) je vážny globálny problém a v súčasnosti predstavuje jednu z najnáročnejších výziev v zdravotníctve. Podľa údajov Medzinárodnej diabetologickej federácie (IDF), celosvetová prevalencia DM2T už prekročila 10 % a podiel postihnutej populácie stále stúpa, pričom takmer polovica dospelých ani nie je diagnostikovaná.

Z posledných údajov z Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že v roku 2021 bolo na Slovensku viac ako 355 tisíc pacientov liečených na diabetes mellitus (7 %), pričom počet pacientov každoročne stúpa o 28 tisíc nových prípadov. Pacienti s diabetom 2. typu tvoria vyše 90 % všetkých pacientov s cukrovkou.

Glykovaný hemoglobín (označovaný aj HbA1c) predstavuje spojenie glukózy a bielkoviny, ktorá je zodpovedná za prenos kyslíka z pľúc k tkanivám. Teda hemoglobínu, ktorý sa nachádza v červených krvinkách.  Laicky ho nazývame aj dlhodobý cukor a je akousi pamäťou cukrovky. Jeho životnosť je zhruba tri mesiace. V malých množstvách ho môžeme nájsť aj u zdravých ľudí. Jeho zvýšené hodnoty odhalia stavy, pri ktorých cukrovka nie je pod kontrolou, ako aj pacientov, ktorí diétu nedodržiavajú alebo ju dodržiavajú iba tesne pred kontrolou u lekára. Je tiež dôležitým diagnostickým znakom aj u tzv. prediabetických stavov. 

V týchto prípadoch ešte nedochádza k zvýšeniu hladiny cukru v krvi, ale práve zvýšené hladiny glykovaného hemoglobínu nám ukážu, že s metabolizmom cukru už nie je všetko v poriadku a spúšťa sa nejaký patologický proces. Práve preto má stanovenie tohto parametra významné postavenie v rámci screeningu diabetu.

Glykémia nalačno u zdravých ľudí sa pohybuje v rozmedzí 3,3 – 5,6 mmol/l. Náhodná glykémia je len orientačná hodnota a u zdravých ľudí by mala byť nižšia ako 7,8 mmol/l. 

Vo vybraných LeMedic lekárňach Vám náš personál ochotne zmerá aj hodnotu vašej glukózy v krvi.

Základný parameter: hladina glukózy v kapilárnej krvi – glykémia (GLU)

Vyšetrenie glykémie z kapilárnej krvi je základným parametrom skríningu DM2T v podmienkach verejných lekární. Glykémia predstavuje koncentráciu glukózy v krvi (GLU). Odráža aktuálny stav, okamžitú hodnotu v danej chvíli.  Zachytáva rýchlo sa meniacu metabolickú situáciu, ktorá závisí od mnohých faktorov (množstvo a charakter prijatej stravy, fyzická námaha, stres, prirodzené výkyvy počas dňa). 

Glykémia sa môže vyšetrovať nalačno, t. j. pri minimálne 8 hodinovom lačnení, ale aj v situácii, kedy nie je pacient nalačno, a to buď 2 hodiny po jedle alebo kedykoľvek počas dňa.

Ako meranie prebieha?

Ideálne príďte nalačno – aby sme získali presné hodnoty, je dobré meranie vykonávať nalačno. Vychádzať môžeme tiež z postprandiálneho merania, čiže hodnoty zmerané po jedle. Pomocou glukomera zmeriame aktuálnu hodnotu hladiny cukru v krvi. Na základe nameraných hodnôt odporučíme následné režimové opatrenia, prípadne odporučíme návštevu lekára.