Meranie cholesterolu

Zvýšené hodnoty cholesterolu môžu byť pre ľudský organizmus nebezpečné. 

Cholesterol zapríčiňuje kôrnatenie tepien, čo spôsobuje ďalšie zdravotné problémy ako srdcový infarkt alebo mozgová príhoda. Vo vybraných lekárňach LeMedic Vám radi zmeriame vaše hodnoty cholesterolu. Z hľadiska prevencie kardiovaskulácrnych ochorení v lekárňach sa z biochemických vyšetrení odporúča zamerať pozornosť na lipidové spektrum a z neho najmä na non-HDL cholesterol. 

Základné parametre biochemických vyšetrení – lipidové parametre:

  • non-HDL cholesterol (non-HDL-C),
  • celkový cholesterol (T-C),
  • triacylglyceroly resp. triglyceridy (TAG),
  • HDL cholesterol (HDL-C), LDL cholesterol (LDL-C).

Hodnota non-HDL-C je parameter, ktorý sa vypočítava zo zmeraných hodnôt celkového cholesterolu a HDL cholesterolu: non-HDL-C = T-C – HDL-C.

Pokiaľ prístroj použitý v lekárni na stanovenie lipidových parametrov stanoví hodnotu HDL-C, vyšetrovaným osobám sa táto hodnota laicky interpretuje ako „Dobrý cholesterol“, ktorého potrebujeme v tele čo najviac a jeho hladina má byť u mužov > 1,2 mmol/l a u žien > 1,0 mmol/l. 

Extrémne vysoké hodnoty HDL-C si však vyžadujú konzultáciu s lekárom. 

Ako meranie prebieha?

Ideálne príďte nalačno – aby sme získali presné hodnoty. Pokiaľ by hodnoty boli vysoké, je dobré si meranie zopakovať práve po celonočnom lačnení. Na základe nameraných hodnôt odporučíme následné režimové opatrenia, prípadne návštevu lekára.cholesterol