Rezervujte si lieky na predpis ONLINE TU

Rozvoj zručností zamestnancov v BARDFARM, s.r.o Kód projektu v ITMS 2014+: NFP312081CNI5

Spustenie projektu z EŠF -Rozvoj zručností na podporu trhu práce v spoločnosti BARDFARM s.r.o. 

Viac informácií nájdete na týchto odkazoch:

Zoznam prispievateľov 2% podielu zaplatenej dane - In Vita

EFRR projekt pre In Vita Komfort a pohodlie - elektrické polohovateľné postele

Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti

Pohybová terapia s THERA TRAINER