ADOS Bardejov

ADOS je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť pacientovi v jeho prirodzenom domácom prostredí na základe zákona NRSR č.578/2004 Z.z

Poskytujeme starostlivosť, ktorá ma zlepšiť kvalitu života, skrátiť dobu hospitalizácie, urýchliť uzdravovanie a znížiť náklady na liečbu. Sme jednými z prvých na Slovensku a naše služby pacientom poskytujeme od roku 1995, pričom všetky odborné ošetrovateľské výkony vykonávajú kvalifikované a skúsené sestry so špecializáciou na komunitné ošetrovateľstvo a sú registrované SKSaPA

Starostlivosť je určená imobilným alebo čiastočne imobilným pacientom, ktorých zdravotný stav vyžaduje odbornú starostlivosť.

Domácu ošetrovateľskú starostlivosť navrhuje:

 • obvodný lekár
 • odborný lekár
 • ošetrujúci lekár lôžkového oddelenia v nemocnici
 • pacient na vlastnú žiadosť

Pacient by mal svoj zdravotný problém konzultovať so svojim obvodným lekárom, ktorý komunikuje s ADOS, indikuje typ liečby, frekvenciu návštev a dĺžku liečby. ADOS ju následne komunikuje s príslušnou zdravotnou poisťovňou (sme zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní).

Chorým pacientom v domácnosti poskytujeme služby:

 • ošetrovanie rán (operačné rany, dekubity, preležaniny, vredy predkolenia)
 • starostlivosť o kanyly, katétre, dreny
 • starostlivosť o tracheostomické kanyly
 • starostlivosť o stómie
 • odsávanie hlienov
 • aplikácie injekčnej a infúznej liečby
 • ošetrovateľská rehabilitácia
 • prevencia dekubitov, polohovanie
 • meranie vitálnych funkcií
 • odber biologického materiálu
 • odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní chorého v domácnosti
 • poučenie príbuzných, alebo členov komunity ako sa starať o chorého
 • starostlivosť o pacientku v šestonedelí
 • a iné ošetrovateľské výkony

Mesto Bardejov a okres Bardejov v celom rozsahu

Kellerova 8, 085 01 Bardejov

Tel. kontakt administratíva: 054 472 6408
Tel . kontakt na ošetr. sestry:

0917 468 470
0917 468 471
0917 468 472

LeMedic s.r.o.
ADOS Bardejov
Kellerova 8
085 01 Bardejov

Zobraziť väčšiu mapu