Mgr. Jaroslava Cenker

V roku 2010 som ukončila magisterské štúdium na UPJŠ v Ke, v odbore verejná správa a verejná politika. Po ukončení VŠ som odišla do zahraničia - Švajčiarsko, kde som pôsobila cez 4 roky. Po návrate na Slovensko, som od r. 2016 bola na rodičovskej dovolenke. Od jesene r. 2022 som absolvovala 2 kurzy v oblasti virtuálnej asistencie, social media marketingu a copywritingu. V týchto pracovných sférach som sa našla, a chcem sa im naďalej venovať a neustále vzdelávať. Ľúbim svoju rodinu, voľný čas venujem oddychu, cestovaniu a štúdiu preferovaných oblastí digitálneho marketingu.