Ako správne zlikvidovať vyradené lieky?

Až polovica Slovákov podľa prieskumu z februára 2022 drží doma nadbytočné alebo preexpirované zásoby liekov, ktoré už nepoužívajú. Nie každý vie, ako s takými liekmi zaobchádzať. Vyradené lieky určite nepatria do koša ani do WC! Nesprávnou likvidáciou môžu preniknúť do pôdy i podzemných vôd a zaťažiť tak životné prostredie a ohroziť zdravie ľudí.

 

lieky nepatria do koša

Kontrola domácej lekárničky

Nastal čas skontrolovať obsah domácej lekárničky a pretriediť liečivá, ktoré už neužívate alebo sú po dobe použiteľnosti. Po dátume spotreby sú lieky považované za nebezpečný odpad a treba ich vrátiť naspäť do lekárne. Vedeli ste, že Slováci za rok vyhodia vyše 200 ton liekov?! V roku 2022 to bolo už 241 ton, udáva Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)

domáca lekárnička

Vyradené lieky odneste do lekárne

Podľa metodického pokynu ŠÚKL môžete nespotrebované a preexpirované liečivá vrátiť do každej verejnej lekárne

Viete, ako správne odovzdať lieky do lekárne? Vrátiť ich musíte len vo vnútornom obale, čiže v blistri, sklenenej alebo plastovej nádobe či hliníkovej tube. 

Vonkajší obal lieku a písomná informácia pre používateľa (príbalový leták) z vyradených liekov patria do bežného komunálneho odpadu. Pozor na vyberanie tabliet z blistrov! Rozličné druhy tabliet by nemali byť spolu pomiešané, pretože môže dôjsť k nežiaducim chemickým reakciám.

Je možné vrátiť do lekárne použité ihly, striekačky a ortuťové teplomery?

Áno, použité ihly a striekačky odovzdajte separátne v plastovej nádobe, napr. v pet fľaši. Ortuťové teplomery sa tiež vracajú do lekárne v uzatvorenej nádobe, aby sa predišlo prípadnému úniku ortuti. Ortuť je prchavá kvapalina a pre ľudský organizmus veľmi nebezpečná. 

Čo do  lekárne neodovzdávajte!

Do verejnej lekárne nevracajte odpad z:

  • výživových doplnkov (vitamíny)
  • kozmetických prípravkov
  • zdravotníckych pomôcok,
  • homeopatických liekov.

Ako skladuje lekáreň vyradené lieky?

Verejná lekáreň zozbierané lieky uskladní na označenom mieste v hrubom priesvitnom polyetylénovom vreci, ktoré zabezpečuje ŠÚKL. Miesto zhromažďovania nebezpečného odpadu je označené identifikačným listom odpadu. Použité striekačky s ihlou sa zbierajú do plastových fliaš, a tak sa odovzdávajú samostatne pri zbere odpadu Modrej planéte s.r.o.

Likvidáciu liekov zabezpečuje ŠÚKL v na to určených spaľovniach z prostriedkov štátneho rozpočtu. Odvoz odpadu sa vykonáva dvakrát ročne, a taktiež v prípade havárie alebo ukončenia činnosti verejnej lekárne.

Dbajme na to, aby sme správne zaobchádzali s liekmi. Nadmerné množstvo nespotrebovaných liekov zaťažuje naše financie dvakrát. Prvý raz, keď za lieky zaplatíme a druhý raz za ich likvidáciu.

Ďakujeme, že vyradené lieky nevyhadzujete do koša!

#liekynepatriadokoša

 


Autor