Rezervujte si lieky na predpis ONLINE TU

Darujte 2% z dane a prineste radosť klientom In Vita sociálnemu a ošetrovateľskému centru.

Prečo darovať 2% z dane

Daňový príspevok vo výške 2% z príjmu fyzických a právnických osôb nie je len tak ďalším príspevkom. Skôr naopak, ak nevyužijete túto možnosť, tieto finančné prostriedky budú odvedené daňovým úradom a pôjdu do štátneho rozpočtu.

Vaša malá časť z dane môže zmeniť svet okolo nás. Tých 2% z dane, ktoré prispejete, nenesú len finančnú hodnotu, ale predovšetkým gesto solidarity a podpory. Vaša podpora je základom pre naše In Vita sociálne a ošetrovateľské centrum, umožní nám poskytovať kvalitnú starostlivosť a podporu našim klientom v ich každodennom živote.

Každý váš príspevok je krok smerom k lepšiemu zajtrajšku pre nás všetkých.

Údaje potrebné na poukázanie 2%

Názov: ADM, n.o.

Adresa: Kellerova 897/8, 085 01 Bardejov,

IČO: 37887742

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK3375000000004008009382 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)


Postup na darovanie 2% z dane

  • SOM ZAMESTNANEC

1. Do 15. 2. 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Zamestnávateľ povinný vystaviť pre účely poukázania 2% zaplatenej dane tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. V tomto Potvrdení nájdete dátum zaplatenia dane a vypočítate si nasledovné:

  • 2% z vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú nám môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali. Nezabudnite v novom tlačive zaškrtnúť políčko, že spĺňate podmienky na darovanie 3%.

4. Vaše osobné údaje vpíšte spolu so sumou 2% alebo 3% z daní do Vyhlásenia (tlačivo na poukázanie 2% alebo 3%).

5. Vo Vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (meno a adresa) našej organizácie – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

6.Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2024 na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska).

7.Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňové úrady následne prevedú Vaše 2% (3%) v prospech našej organizácie.


  • SOM FYZICKÁ OSOBA

1. Pri vypracovaní daňového priznania za rok 2023 si v rámci strany č. 11 daňového formuláru (FO typ A alebo FO typ B) vypočítajte:

  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

2. V tejto časti Daňového priznania uveďte naše údaje:

IČO/SID: 37887742
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Obchodné meno/názov: ADM, n.o.
Adresa: Kellerova 897/8, 085 01 Bardejov,

3. Na tejto strane daňového priznania máte rovnako možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím vašich údajov (meno a adresa) nášej organizácií – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

4. Termín pre podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu za uplynulý rok je 2. apríl 2024 (nakoľko 31.3.2024 je nedeľa a 1.4.2024 je deň pracovaného pokoja). Väčšina klientov, podnikateľské subjekty, sú povinné s finančnou správou komunikovať elektronicky, pre ostatných je možné podať daňové priznanie na adresu daňového úradu v mieste Vášho bydliska.

5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech nášho združenia.


  • SOM PRÁVNICKÁ OSOBA

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

1. Na začiatok si vypočítajte vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Výška poukázanej sumy musí byť minimálne 8,00 €.

2. Učite výšku poukázaného % z dane:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 1% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

3. V sekcii pre asignáciu 2% v daňovom priznaní pre právnické osoby potrebujete uviesť naše nasledovné údaje:

IČO/SID: 37887742
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Obchodné meno/názov: ADM, n.o.
Adresa: Kellerova 897/8, 085 01 Bardejov,

5. Rovnako môžete na tomto mieste zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (názov spoločnosti, právna forma a sídlo) nášmu združeniu. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

6. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite prostredníctvom elektronického systému do Vášho dátumu podania daňového priznania. Podľa aktuálnych nariadení Finančnej správy je termín podania daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu za uplynulý rok 2. apríl 2024.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Ďakujeme!

 

Zdroj:
https://www.financnasprava.sk

Stiahnuť PDF