Ako sa prejavuje HIV? AIDS na Slovensku

11.03.2024 | Zdravie

HIV alebo inak nazývaný aj vírus ľudskej imunodeficiencie, napáda imunitný systém a oslabuje ho v boji s infekciami. Ak sa HIV nelieči môže prejsť do najpokročilejšej fázy infekcie nazývanej AIDS – syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti

HIV vírus sa prvýkrát objavil v USA na začiatku 80-tych rokov, rýchlo sa rozširoval a prvé klesanie nových prípadov tohto ochorenia sa datuje až od roku 1996. HIV vírus pochádza z vírusu SIV, ktorý infikuje šimpanzy. Predpokladá sa, že niekto infikovaného šimpanza zabil a zjedol alebo sa nakazil krvou cez vlastné poranenia a rany. Po kontakte s ľudským telom sa SIV vírus adaptoval a stal sa ľudským HIV. Prvý zaznamenaný a zdokumentovaný prípad (nemuselo ísť o prvý výskyt HIV) s overenou vzorkou krvi bol v strednej Afrike, v Konžskej demokratickej republike, v roku 1959. Prvého decembra si každoročne pripomínane aj svetový deň boja proti AIDS, čoho symbolom sa stala červená stužka, za ktorou sa ukrýva význam solidarity s ľuďmi, ktorí trpia HIV a AIDS.

Na Slovensku sa HIV sleduje od roku 1985. Aktuálne do roku 2023 je zaznamenaných 1576 prípadov infekcie na našom území. Z toho je viac HIV pozitívnych mužov 1141 a 122 žien. U 153 osôb bol zaznamenaný AIDS. Smrť si vyžiadala 95 ľudí s HIV, z toho 74 ľudí trpí AIDS. Aktuálne Slovensko stále patrí ku krajinám s nízkym výskytom HIV a AIDS. Celosvetovo žije 39 miliónov ľudí na celom svete s HIV, z toho väčšina má prístup k antivírusovej liečbe. Celkovo na choroby súvisiace s AIDS zomrelo 630 000 ľudí. 

hiv

HIV prenos a príčiny nákazy

HIV patrí do skupiny RNA retrovírusov, má dve časti kapsidu a povrchové útvary. Kapsida obsahuje RNA, reverznú transkriptázu, integrázu a proteázu. Povrchové útvary tvoria glykoproteíny gp120 a gp41, ktoré sú zodpovedné za fixáciu HIV na povrch hostiteľských buniek, ktoré majú na povrchu CD4+ (T-lymfocyty, makrofágy, monocyty a iné.)

HIV napáda a ničí predovšetkým CD4+ T-lymfocyty, ktoré majú hlavnú úlohu v riadení imunitnej odpovede. Organizmus je spočiatku schopný kompenzovať túto stratu, neskôr však počet T-lymfocytov začne výrazne klesať a spôsobovať bunkový imunodeficit. To podmieňuje vznik oportúnnych infekcií a nádorov v pokročilom štádiu ochorenia.  HIV vírus sa nachádza v krvi a v sekrétoch pohlavných orgánov, prenáša sa krvou cestou alebo pohlavným stykom (vaginálnym, análnym aj orálnym stykom s infikovanou osobou).  Možný je aj prenos z matky na dieťa počas tehotenstva, pôrodu alebo dojčenia. Riziko tohto prenosu sa dá znížiť na 2-3%, ak sa včas nasadí farmakologická liečba. Častejšie sa HIV prenáša u mužov (gayov) a užívateľov drog z  dôvodu zdieľania ihiel a striekačiek. 

HIV sa NEPRENÁŠA pri pravidelnom kontakte s infikovanou osobou, ak sa objímete, podáte si ruky alebo sa pobozkáte. HIV sa nešíri kvapôčkovou infekciou vzduchom, vodou ani ho neprenáša hmyz. 

Všetci v akomkoľvek veku, rasy, pohlavia alebo sexuálnej orientácie sa môžeme nakaziť HIV. Avšak u niektorých ľudí je riziko nákazy vyššie, a to: 

 • Máte nechránený sex s cudzou osobou a často striedate partnerov.
 • Trpíte často pohlavnými infekciami, ktoré spôsobujú otvorené ranky na genitáliách, čo umožňuje HIV vírusu ľahšie preniknúť do vášho organizmu a vyvolať infekciu. 
 • Ste závislí od užívania drog. Vystavujete sa častejšie k zdieľaniu injekčných striekačiek a ihiel, a tým aj zvyšujete kontakt s kvapôčkami krvi iných ľudí. 

Jednotlivé fázy HIV a prejavy ochorenia 

Počet CD4+ T-lymfocytov je najvýznamnejší marker priebehu infekcie. Významným ukazovateľom je aj vírusová nálož, ktorá udáva počet kópií vírusovej RNA v 1 ml krvi. Klinické prejavy HIV sú rozdelené do štyroch fáz, a to: 

 1. Fáza primárnej infekcie – trvá len niekoľko týždňov, počas ktorých môže osoba trpieť príznakmi podobnými vírusovej chrípke. Medzi tieto príznaky patrí horúčka, žalúdočná nevoľnosť, bolesť hrdla a svalov. V tejto fáze dochádza k obrannej reakcii a telo začína produkovať anti- HIV protilátky a cytotoxické lymfocyty. 
 2. Fáza asymptomatická – okrem opuchnutých žliaz nemá v tejto fáze pacient väčšinou žiadne iné príznaky ochorenia a začína sa cítiť lepšie. V priemere môže trvať asymptomatická fáza až 10- 15 rokov. 
 3. Fáza symptomatická – HIV v priebehu rokov vážne poškodzuje imunitný systém. Lymfatické uzliny a tkanivá sú značne poškodené a oslabené v boji s vírusom. Symptómy súvisia so zlyhaním imunitného systému a môžu zahŕňať chudnutie, chronickú hnačku, potenie najmä v noci a horúčku. V tejto fáze sa môžu rozvinúť oportúnne infekcie a rakovina. 
 4. Fáza neskorého štádia HIV – V tejto fáze je pacientovi diagnostikovaný AIDS, život ohrozujúci stav, kedy je schopnosť tela bojovať s infekciami a chorobami vážne oslabená v dôsledku poškodenia imunitného systému. 

Diagnostikovanie HIV

Takmer 40 % nových prípadov infekcie HIV prenášajú ľudia, ktorí nevedia, že týmto ochorením trpia. Pre ľudí s nediagnostikovaným HIV je omnoho vyššie riziko zhoršenia zdravotného stavu až do fatálneho štádia – AIDS. Diagnostikovanie na HIV v prípade možnej nákazy je prvým krokom k udržaniu dlhšieho, zdravšieho života. Taktiež sa testovaním znižuje prenos HIV v spoločnosti. Diagnostikovanie HIV a AIDS sa na Slovensku vykonáva  v zdravotníckom centre , ktoré zastrešuje Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS. Testovanie je možné v rôznych mestách Slovenska, a to: 

 • Bratislava
 • Trenčín
 • Nitra
 • Žilina
 • Dolný Kubín 
 • Liptovský Mikuláš 
 • Banská Bystrica
 • Žiar nad Hronom
 • Prešov 
 • Košice

Na odberové miesta je vo väčšine prípadov potrebné sa vopred telefonicky objednať. Dané testovacie centrum Vám poskytne informácie, či je testovanie bezplatné, kedy treba prísť a kedy budú dostupné výsledky. Výsledky si väčšinou treba prísť prevziať osobne a nájdu sa aj centrá, ktoré testovanie vykonávajú anonymne a bezplatne. Testovanie sa uskutočňuje zo vzorky krvi, nie je potrebné prísť nalačno. Jednotlivé zdravotnícke zariadenia vám ponúkajú predodberové a poodberové poradenstvo. 

V lekárni je možnosť zakúpenia HIV testov, ktoré sa vykonávajú zo vzorky krvi alebo zo slín. Ich výhodou je diskrétnosť a jednoduchosť prevedenia testu na zistenie protilátok proti HIV. Dôležité je mať na pamäti, že inkubačná doba vírusu je dlhá a i napriek tomu, že test vyjde negatívny, treba v prípade možného nakazenia vykonať testovanie s odstupom času znova. 

Liečba a prevencia 

Ľudia s HIV, ktorí neužívajú lieky a ich zdravotný stav nie je sledovaný, môžu prenášať HIV v spoločnosti (pohlavným stykom alebo krvnou cestou). Ak je HIV pod kontrolou znižuje sa riziko prenosu takmer úplne. Bez liečby môže HIV postupne zničiť imunitný systém, čo podmieňuje rozvoj AIDS. S liečbou sa imunitný systém môže postupne zotaviť.

HIV sa lieči kombináciou antiretrovírusovými liekmi. Terapia je založená na znížení vírusovej záťaže. Anti-HIV liečba, zabraňuje množeniu vírusu, čím znižuje koncentráciu HIV vírusu v tele pacienta. Čím je koncentrácia nižšia, tým menej je imunitný systém oslabený a tým je menšia šanca prechodu do rozvoja fatálneho štádia AIDS. Včasná liečba HIV pomáha pozitívnym pacientom žiť dlhšie a zdravšie. 

Antiretrovírusová liečba taktiež znižuje riziko prenosu HIV. Hlavným cieľom terapie je znížiť vírusovú záťaž na nedetegovateľnú koncentráciu. Dosiahnutím tejto koncentrácie sa zníži možné riziko prenosu HIV počas:

 • pohlavného styku medzi HIV pozitívnym a s HIV negatívnym partnerom
 • pôrodu z matky na dieťa
 • dojčenia

Znížiť možné riziko nákazy u ľudí bez HIV môžeme niekoľkými spôsobmi, a to: 

 • používanie kondómov počas pohlavné styku 
 • znížením počtu sexuálnych partnerov
 • vyhýbaniu sa užívaniu drog 

V prípade častého možného vystavovaniu nákazy, existuje aj prevencia vo forme preexpozičnej profylaxie, ktorá zahŕňa užívanie špecifického lieku proti HIV alebo sa podá vo forme dlhodobej injekcie.


Autor
Mgr. Timea Martinez NoriegaVyštudovala som Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2020. Už počas štúdia som začala pracovať v lekárni. Kontakt so zákazníkmi ma motivoval k sústavnému vzdelávaniu, pretože každý pacient by mal odchádzať s jasným vysvetlením a zodpovedanými všetkými otázkami. V roku 2018 som ukončila špecializované školenie pre športové poradenstvo- Poradca vo výžive človeka a vo výžive v športe. V roku 2020 som našľa záľubu vo fyzioterapii a absolvovala kurz Kineziotapingu a skončila kurz Wellness pracovníka so zameraním na masérske služby. Voľný čas rada venujem rodine, cestovaniu, štúdiu, športu a počúvaniu hudby.